Tony’s Alternative Guide to Prague » Historical Landmarks

Historical Landmarks

If this is your first time in Prague, you shouldn’t miss

These are the historical monuments that you simply should take the time to see in Prague. Check the space on your camera’s memory card, charge the batteries, insulate your nerves with 200 grams of high-quality dark chocolate, and get yourself a battering ram for the tourist hordes.

Hradčany (Castle District)
Pražský hrad (Prague Castle)
Katedrála svatého Víta, Václava a Vojtěcha (Cathedral of Sts. Vitus, Wenceslaus, and Adalbert, commonly known as St. Vitus Cathedral)

Malá Strana (Lesser Town of Prague)
Kostel svatého Mikuláše (St. Nicholas Church)
Karlův most (Charles Bridge)
(a bridge spanning the Vltava River, connecting the Lesser and Old Towns of Prague)

Staré Město (Old Town of Prague)
Staroměstské náměstí (Old Town Square)
Staroměstská radnice (Old Town Hall)
Chrám Matky Boží před Týnem (Church of Our Lady Before Týn, commonly just the “Týn Church“)
Palác Kinských (Kinsky Palace, now hosting the National Gallery of Prague)
Chrám svatého Mikuláše (St. Nicholas Church, located in Old Town Square and not to be confused with the one in the Lesser Town, see above)
Mistr Jan Hus (Master John Hus) Memorial
Dům U Kamenného zvonu (the Stone Bell House)
The Rudolfinum

Univerzita Karlova v Praze (Charles University in Prague) – Karolinum (medieval ceremonial hall)

Josefov (old Jewish Quarter)
Staronová synagoga (Old New Synagogue)
Maiselova synagoga (Maisel Synagogue)
Klausová synagoga (Klausen Synagogue)
Španělská synagoga (Spanish Synagogue)
Old Jewish Cemetery
Jewish Museum
Obecní dům (Municipal House, a noted Art Nouveau masterpiece)
Betlémská kaple (Bethlehem Chapel, large medieval chapel, where the reformer John Hus famously preached)

Nové Město (New Town of Prague)
Národní divadlo (National Theatre Building)
Václavské náměstí (Wenceslas Square)
Národní muzeum (National Museum Building)

If you have more time

Hradčany
Bazilika svatého Jiří (St. George Basilica)
Kaple svatého Kříže (St. Cross Chapel)
Kostel narození Páně (Nativity Church, also known as the Loreta)
Černínský palác (Černín Palace)
Schwarzenberský (Lobkovický) palác (Schwarzenberg, or Lobkowicz, Palace)
Martinický palác (Martinic Palace)
Jízdárna Pražského hradu (Prague Castle Riding School)
Chrám Panny Marie Vítězné a svatého Antonína Paduánského (Church of Our Lady Victorious and St. Anthony of Padua)
Letohrádek královny Anny (Queen Anne’s Summer Palace, also known as the Belvedere)

Malá Strana (Lesser Town)
Czech Republic Senate complex: Valdštejnský palác (Wallenstein Palace, incl. The Wallenstein Gardens and the Wallenstein Riding School), Kolovratský palác (Kolowrat Palace), Fürstenberský palác (Fuerstenberg Palace)

Šternberský palác (Sternberg Palace)

Staré Město (Old Town)
Kostel svatého Jakuba Většího (Church of St. James the Greater)
Kostel svatého Ducha (Church of the Holy Spirit)
Kostel svatého Martina ve zdi (Church of St. Martin in the Wall)
Kostel svaté Anny (St. Anna Church)
Kostel svatého Jiljí (St. Giles Church)
Kostel svatého Bartoloměje (St. Bartholomew Church)
Kostel svatého Havla (St. Havel Church; no relation to the famous modern-day Czech President)
Kostel svatého Františka z Assisi (Church of St. Francis of Assisi)
The Klementinum complex (incl. the St. Savior Church and the St. Clement Cathedral)
Štítkovská vodárna (Štítkov Water Tower)
Staroměstská mostecká věž (Old Town Bridge Tower, part of Charles Bridge)

Josefov (old Jewish Quarter)
Kostel svatého Haštala (St. Castulus Church)
Kostel svaté Anežky České (Church of St. Agnes of Bohemia)

If you have a real lot of time

Břevnov (Strahov)
Strahovský klášter (Strahov Convent)
Břevnovský klášter (Břevnov Convent)

Nové Město (New Town)
Vyšehrad (Bazilika svatého Petra a Pavla)
Kostel Panny Marie Sněžné (Church of Our Lady of the Snows)
Kostel svatého Petra na Poříčí (Church of St. Peter in Poříčí)
Kostel svatého Michala v Jirchářích (Church of St. Michael in Jircháře)
Emauzský klášter (Emmaus Monastery, also called Slovany Monastery)

Vinohrady
Kostel svaté Ludmily (Church of St. Ludmila, at Náměstí Míru, or Peace Square)
Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně (Church of the Most Sacred Heart of Our Lord)

Žižkov
Olšany Cemetery

Karlín
Kostel svatého Cyrila a Metoděje (Church of Saints Cyril and Method)
Invalidovna

Smíchov
Kostel svatého Václava (St. Wenceslaus Church)
Villa Bertramka

Bubeneč
Místodržitelský letohrádek (Regent’s Summer Palace)

Troja
Troja Chateau