Hudební klub Na Slamníku

Hudební klub Restaurace
Na Slamníku


Jedna z nejstarších hospod v Praze. Již v 16. st. stála ve vesnici Bubeneč krčma, které se říkalo Dolejší a k níž přiléhala kovárna, polnosti a jiná stavení. Během tzv. války o dědictví rakouské (1740–1748) byla při dobívání Prahy rozbořena francouzskými, bavorskými a saskými vojsky. Během krátké doby však byla postavena hospoda nová, která se brzy stala velmi oblíbenou. Její název pochází z krejčovské tradice, kdy se v úterý po velikonocích neslo na bidle plátno vycpané slámou nebo senem, které bylo na povrchu různě ozdobené. Hospoda si dodnes udržela vzhled i atmosféru staré české hospody a při její návštěvě se budete spíše než jako ve městě, cítit jako u známých na vesnici. Tento pocit bezesporu umocňuje malebný kostelík s farou hned vedle a příjemná zahrádka ve dvoře s dřevěnými stoly, vzrostlými stromy a dřevem naskládaným podél zdí. Točí tankový Staropramen, Plzeň, Únětice a skvěle vaří.