Bubeneč

Vůbec první písemná zmínka o Bubenči pochází z roku 1197 a tato čtvrť je v ní zmiňována jako Přední Ovenec. Současný název vznikl zřejmě z německé verze tohoto původního názvu – „Bubentsch“. Jednalo se o převážně zemědělsky obhospodařovávanou oblast. Městem se stala Bubeneč v roce 1904, aby byla již v roce 1922 zahrnuta, podle tehdejšího zákona, do tzv. Velké Prahy.

Zbytek původního, tzv. starého Bubenče, se nachází okolo kostela sv. Gotharda, hostince Na Slamníku a nedalekého bývalého Bubenečského nádraží ve středu čtvrti na západním okraji Stromovky. Odtud na jih se rozkládá vilová čtvrť, budovaná již od 2. pol. 19. století mj. významnými osobnostmi české kultury (např. vily Lannova, Suchardova), dnes zde sídlí řada zastupitelských úřadů.

Jihozápadní část a západní okraj je tvořen bytovými domy stavěnými od dvacátých let 20. století podle plánu známého urbanisty Antonína Engela. Směrem k východu přechází dobová výstavba ve vilovou čtvrť. Severní část je v západní části historicky průmyslová se zbytky renesančního Císařského mlýna, papírny a starou a novou čistírnou odpadních vod na Císařském ostrově.

 

Dej nám lajk, sice nás to nenakrmí, ale u srdíčka nás to zahřeje

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English.