Dejvice

O obci Dejvice (v té době se nazývala Degnici) je možné se dočíst poprvé v zakládací listině Vyšehradské kapituly z roku 1088, ve které je králem Vratislavem II. darována kostelu sv. Petra a Pavla. V této době se jednalo o malou ves ležící v oblasti dnešní Horní Šárky. Významnou událostí bylo založení Břevnovského kláštera na konci 10. století sv. Vojtěchem a Boleslavem II. Roku 1320 byly Dejvice postoupeny probošství kapituly sv. Víta na Hradčanech. Tehdy obec tvořily dva větší dvory, čtyři selské usedlosti a několik menších chalup.

Za husitské revoluce byly Dejvice v majetku pražského purkrabství přičemž část náležela pražským měšťanům. Po bitvě na Bílé hoře pak získalo probošství svůj majetek zpět a v jeho držení zůstal po několik staletí. V roce 1771 stálo v Dejvicích 17 domů. Ke stavebnímu růstu přispělo zřízení železniční dráhy v 19. století.

Václavkova ulice - Dejvice

Václavkova ulice – Dejvice

V průběhu 19. století vznikaly na území Dejvic průmyslové podniky. Byly to cihelny, továrna na výrobu barevného papíru a čalounů, sladovna, koželužna a další. Koncem šedesátých let 19. století stálo v Dejvicích již 125 domů, v nichž bydlelo přes 1860 obyvatel. Do roku 1880 vzrostl počet domů na 157 a počet obyvatel dosáhl na 2622 osob.

Záhy se začalo stavět na okraji katastru obce směrem k Hradčanům, k Bruské bráně, kde vznikaly Nové Dejvice. Na přelomu 19. a 20. století měly Dejvice 278 domů a 5098 obyvatel. Pro lepší spojení s průmyslovými čtvrtěmi, kam dojížděla za prací podstatná část dejvického obyvatelstva, byla roku 1908 zavedena elektrická tramvaj z Letné k dejvickému nádraží Brusce.

V době připojení Dejvic k Praze (1922) měla tato část již 426 domů s 10 481 obyvateli. Za první republiky se začaly Dejvice budovat jako moderní a komfortní obytná čtvrť. Jejím centrem se stalo kruhové náměstí, dnešní Vítězné, založené roku 1923 podle projektu arch. Antonína Engla. Týž autor je tvůrcem projektů budov na Vítězném nám. a v jeho okolí. Je to především budova Generálního štábu české armády, stojící přímo na náměstí, a areál technických vysokých škol severozápadně odtud.

 

Dej nám lajk, sice nás to nenakrmí, ale u srdíčka nás to zahřeje

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English.