Karlín

V pravěku a ve středověku byl Karlín osídlen velmi řídce z důvodu opakujících se povodní. Leží totiž v místě, kde řeka Vltava silně meandruje a při zvýšeném průtoku má snahu se široce rozlít mimo břehy. Tento stav se změnil až v průběhu 19. století, kdy kdy bylo koryto Vltavy postupně regulováno.

Obec Karlín byla založena roku 1817 a pojmenována na počest manželky císaře Františka I., Karolíny Augusty. Počátkem 20. století byla tato předměstská obec povýšena na město a po vzniku Československé republiky se stala součástí hlavního města Prahy. Karlín se však s rozvojem průmyslové výroby proměnil v dělnickou a industriální čtvrť podobně jako Holešovice. Převažoval hlavně textilní a strojírenský průmysl. Dnes je však již většina továren uzavřena a čtvrť se proměňuje v atraktivní lokalitu plnou loftových bytů s nezaměnitelným rázem.

K architektonicky zajímavým stavbám z 19. století patří například nejstarší česká plynárna, která zásobovala svítiplynem osvícení pražských ulic nebo novorománský kostel sv. Cyrila a Metoděje. Významnou stavbou je bezpochyby také Negrelliho viadukt, který je druhým nejstarším a historicky prvním železničním mostem V Praze.

Dej nám lajk, sice nás to nenakrmí, ale zahřeje u srdíčka

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English.