Vinohrady

Historie Vinohrad se psala společně s historíí Žižkova a i když se to dneska nemusí tak úplně zdát, tyto dvě čtvrti jsou spjaty od nepaměti. Začalo to bouřlivou výstavbou za východními branami města, kde se do té doby rozprostíraly vinice a sady.

Později byla nově vzniklá obec Královské Vinohrady rozdělena na dvě části Žižkov a Vinohrady, které byly obě povýšeny do městského statutu.

Pohled od vily Gröbovka

Pohled od vily Gröbovka

Budovalo se stejně jako v případě Žižkova opravdu překotně a počet obyvatel každým rokem strmě narůstal. Byla vybudována přečerpávací stanice vody spojená s Podolskou vodárnou, vodárenská věž, zahájen provoz koňské dráhy z Vinohrad na Můstek, dláždily se ulice, vzniklo Divadlo na Vinohradech, zprovozněno první stálé kino apod.

V roce 1922 se Královské Vinohrady stávají součástí „velké“ Prahy. V roce 1960 je katastrální území rozděleno na několik částí a přidruženo k jiným městským částem. Po roce 1989 se Vinohrady pomalu zpamatovávají, zanedbané domy se začínají opravovat, soukromé živnosti a podniky obnovovat a čtvrť získává svůj původní lesk a statut rezidenční čtvrti.

 

Dej nám lajk, sice nás to nenakrmí, ale u srdíčka nás to zahřeje

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English.