Žižkov

Ještě v 18. století bylo veškeré území ležící za tehdejšími hradbami Prahy otevřenou krajinou s nemnoha zemědělskými usedlostmi. Pěstovala se zde především vinná réva, která byla vysazována na všech volných jižních svazích z příkazu krále Karla IV.

Roku 1849 byly pozemky za východními branami sloučeny a vznikla nová samostatná obec Vinohrady. Později byl název změněn na Královská Vinohradská obec. O stavební rozvoj této oblasti se zasloužil především stavitel a pozdější první starosta nového katastrálního celku Karel Hartig, který vypracoval první plán parcelace pozemků a bytové výstavby.

Tunel pro pěší mezi Karlínem a Žižkovem

Tunel pro pěší mezi Karlínem a Žižkovem

Území se rozvíjelo opravdu převratným tempem, velký podíl na tom měl také nedaleký Karlín, který nabízel obrovský počet nových pracovních příležitostí. Pro mnoho obyvatel měla díky tomu obec strategické umístění. Později došlo k rozdělení na Vinohrady I. a Vinohrady II., povýšení Vinohrad I. na město a následné přejmenování na Žižkov.

Při sčítání obyvatel v roce 1843 zde žilo 83 usedlíků, V roce 1890 již bylo evidováno 42 000 osob a postaveno téměř 750 domů. S nárůstem obyvatel vznikaly také požadavky na občanskou vybavenost a bylo potřeba stavět nové školy nebo nemocnice. Vznikl také obrovský počet různých sportovních a kulturních spolků a řemeslných cechů. Po zboření městských hradeb došlo k postupnému splynutí Žižkova a Prahy.

 

Žižkovský televizní vysílač

Žižkovský televizní vysílač

 

Dej nám lajk, sice nás to nenakrmí, ale zahřeje u srdíčka

Tento příspěvek má překlad také v jazyce English.