Strana pivní tolerance bojuje za záchranu pivního útočiště hospody U Fandy

Pivnice


V pátek 9. 11. proběhla v pivnici U Fandy manifestační schůze Strany pivní tolerance za záchranu tohoto legendárního karlínského útočiště. Více o hrozící tragédii si přečtěte v následujícím slovu předsedy Strany pivní tolerance Karla Sála.

Vážení stranící, milí sympatizanti,

nevyslovitelné se stává skutečností. Pivnici U Fandy zvoní hrana. Klika abstinenčních hipsterů a vinařských přisluhovačů z magistrátu vymyslela „bohulibý“ projekt revitalizace Negrelliho viaduktu.

Pokus o zlidštění nejpochcanější stavby na světě znamená, že všechny parkoviště, boudy i lávky budou odstraněny a Negrelliho životní dílo se uvede do původního stavu. Nemusím vysvětlovat, co to znamená pro Fandu. Smrt, zkázu a konec točeného piva na křižovatce ulič Křižíkovy a Prvního pluku!

Proto z pozice Předsedy SPT svolávám manifestační schůzi. Všichni členové přijďte, jelikož Fanda vás potřebuje. Na setkání vznikne petice za zachování tohoto nesmírně hodnotného a svobodného kulturně-pivního prostoru. Protože Fanda je místo, kde je každému fuk, co je, kdo je, co dokázal či jaké pohlaví preferuje. U Fandy jde pouze o to, kolik piva vypijete! A taková místa musíme chránit.

Program schůze:

1) Projev Předsedy SPT na téma: „Pivnice U Fandy – duch 90. let a svobodný prostor“

2)Podpisová akce pod petici proti demolici pivnice U Fandy

3) Skupinové foto s názvem: „Smrt Fandy? Jen přes naše pivní mrtvoly“

4) Hlasování o nových kandidátech na členství (Mirek T. a další)

5) Info Předsedy ohledně zaregistrování SPT na ministerstvu vnitra

6) Zpráva Pokladníka Tomáše S. ohledně získaných prostředků a účetní rozvaze SPT

7) Diskuze nad tričky SPT a případné objednávky

8) Volná diskuze

Kola dějin se točí, nesmíme zůstat stát opodál. Pivní NE! nespravedlnosti, abstinentismu a rušení pivnic zastírané revitalizací. Fanda je vyšší princip než všechny ideje a plány radnice.

Za SPT
Karel S. Předseda SPT